UČLANITE SE U SOMK!  

Članom/icom može postati svaki radnik i radnica koja se dobrovoljno učlani u sindikat potpisivanjem pristupnice i prihvaćanjem Statuta i Programa rada SOMK-a.

Osim u sindikalnim podružnicama, kao temeljnim oblicima organiziranja SOMK-a, radnici i radnice mogu se učlaniti i individualno dostavljanjem pristupnice, ispunjavanjem pristupnice on-line ili u teritorijalnim uredima SSSH.

U zastupanju i u borbi za ostvarivanje prava i interesa svoga članstva, SOMK djeluje samostalno, koristeći sve legalne, međunarodno i nacionalno prihvaćene metode djelovanja, a prema potrebi i različite oblike industrijskih akcija.

 

PRAVA ČLANOVA I ČLANICA:

 • Zastupanje u pregovorima za kolektivni ugovor;
 • Besplatno savjetovanje i pravna pomoć u ostvarivanju i zaštiti prava iz rada i po osnovi rada. Pravo se stječe istekom 90 dana od dana učlanjenja;
 • Materijalna pomoć iz Blagajne uzajamne pomoći u obliku pozajmica;
 • Povoljnija nabavka proizvoda u organizaciji SOMK-a ili SSSH ili u suradnji s drugim partnerima;
 • Stručno usavršavanje i osposobljavanje u organizaciji SOMK-a ili SSSH ili u suradnji s drugim partnerima;
 • Redovito informiranje;
 • Birati i biti biran u sva tijela SOMK-a na svim razinama organiziranosti;
 • Zastupanje u tijelima odlučivanja SSSH.

 

OBVEZE ČLANOVA I ČLANICA:

 • Poštivanje Statuta SOMK-a i drugih dokumenata te djelovanje u skladu s Programom rada SOMK-a;
 • Odgovorno i savjesno obavljanje izborne funkcije u tijelima SOMK-a i građenja odnosa po načelu poštivanja ljudskih prava i radničke solidarnosti;
 • Sudjelovanje u industrijskim akcijama SOMK-a, uključujući i štrajk, o pokretanju kojih je odluku donijela većina članova i članica, sukladno odredbama Statuta;
 • Uredno plaćanje utvrđene članarine.