Zadnja edukacija u sklopu projekta “Unapređenje socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta“ održana je 8. studenog 2019. godine u Splitu u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (Mormontova 1, Split). Na edukaciji su sudjelovale sindikalne povjerenice SOMK-a iz Splita, Zadra i Dubrovnika te okolice. Cilj i ove radionice bio je omogućiti sindikalnim povjerenicama, njihovim zamjenicama i članicama prijenos znanja o području djelovanja sindikata, ali o njihovim pravima i obavezama kako bi doprinijeli unapređenje socijalnog dijaloga u svojim lokalnim sredinama, posebice zato što se radi o mlađim sindikalnim podružnicama s područja srednje i južne Dalmacije.

 

Kao i dosad, edukacija se sastojala od 3 radionice interaktivnog tipa. Prvu radionicu vodili su Darko Šeperić i Rozana-Ana Duplančić, treneri/ce SSSH-ovog Educa programa. Njihova radionica bavila se prvenstveno značajem uloge sindikalnog/e povjerenika/ce te njihovom ulogom između sindikata i članstva. Pravni aspekt sindikalnog djelovanja pokrila je Petra Vaci, pravnica iz riječkog ureda SSSH, fokusirajući se prvenstveno na proces kolektivnog pregovaranja te institut kolektivnog ugovora. Budući da je značajan broj polaznica bio upravo u procesu kolektivnog pregovaranja ili se pripremao za potpisivanje aneksa postojećih kolektivnih ugovora, radionica je bila usmjerena na konkretne potrebe polaznica. Zadnju radionicu vodila je Marijana Tomić, urednica “Sindikalne akcije”. Na radionici se govorilo o važnosti medija u sindikalnom radu te kako iskoristiti njihove mogućnosti za unaprjeđenje socijalnog dijaloga, ali kohezije sindikata i sindikalnog članstva pomoću pravovremenog i konciznog informiranja. Polaznice su putem vježbi radile na pisanju dopisa, vijesti i efikasnom prijenosu informacija.

 

Edukacija je provedena u sklopu projekta “Unapređenje socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta“ čiji je nositelj SOMK, a projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj edukacija i teksta isključiva je odgovornost SOMK-a.