Krajem rujna, sedam članica SOMK-a započelo je s pohađanjem edukacije informatičke pismenosti - program “ECDL operater” u Pučkom otvorenom učilištu. Predviđeno trajanje edukacija je 5 tjedana, a po završetku edukacije i polaganju ispita, naše članice dobit će potvrdu o informatičkoj pismenosti koja se upisuje u radne knjižice. Edukacija je dio projekta "Unapređenje kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta (SOC-KAP)" koji provodi SOMK i udruga BRID, a financiran je od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Cilj edukacija je usvajanje digitalnih kompetencija članova/ica SOMK-a koje će moći koristiti u svom daljnjem profesionalnom i sindikalnom radu te tako doprinijeti pojačanju prisutnosti SOMK-a na društvenim mrežama kako bi akcije i borbe za bolje uvjete rada za zaposlene u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, ali i naporan rad kolektivnog pregovaranja bio vidljiviji članstvu i široj javnosti.