U sklopu projekta Unapređenje kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta (SOC-KAP) kojeg provodi SOMK u partnerstvu s BRID-om, a kojeg financira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda, organiziran je studijski posjet sindikatu Ver.di, četvrtom najvećem sindikatu u Njemačkoj koji između ostalih organizira radnike/ice u sektoru ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te medijima i kulturi.

Na studijski posjet putovali su predsjednica SOMK-a, Božica Žilić, potpredsjednica SOMK-a, Ingrid Čavić, sindikalni povjerenici/ce i članovi/ice SOMK-a, Ana Jurički, Iskra Mandarić, Snježana Trlaja Nisseteo, Suzana Rajković, Renata Bolf, Slaven Kuduz i Ivan Knežević te stručne suradnice na projektu, Iva Ivšić i Katarina Jaklin.

Cilj posjeta bio je uspostaviti međunarodnu suradnju sa sindikatom Ver.di koji organizira radnike/ice u istom sektoru kao i SOMK te na dvodnevnim predavanjima, radionicama i otvorenim diskusijama razmijeniti iskustva o sindikalnom organiziranju u Hrvatskoj i Njemačkoj.

U sklopu studijskog posjeta, susreli smo se s Kristin Ideler, glavnom tajnicom Ver.di-ja u državi Hessen odgovornoj za sektor ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, s članovima i članicama Ver.di ja iz sektora ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te s Joachimom Legatisom, članom glavnog odbora medijskog sektora (novinarstvo) Ver.di-ja.

Posjet vrtiću na Sveučilišnom kampusu Westend, četvrtak 9. svibnja

U četvrtak, 9. svibnja u sklopu programa organiziran je posjet dječjem vrtiću koji se nalazi na Sveučilišnom kampusu Westend. Na sastanku s ravnateljem i zaposlenicima/icama vrtića, članovima/icama Ver-di-ja razmijenjena su iskustva vezana za organizaciju sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Njemačkoj i Hrvatskoj, a fokus je bio na organizaciji odgojno-obrazovnog procesa, kurikulumu i uvjetima rada u vrtićima. Na sastanku je zaključeno da postoje mnogobrojne sličnosti između Hrvatske i Njemačke posebno u segmentu nedovoljne reprezentiranosti struke u javnosti i niskim materijalnim pravima zaposlenika/ica. S druge strane, primijećene su razlike u području zakonodavstva budući da svaka federalna država u Njemačkoj ima vlastiti zakon koji regulira sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, pri čemu je, sudeći po izgledu i provedbi odgojno-obrazovnog procesa u posjećenom vrtiću, stupanj normiranosti u državi Hessen, znatno manji od onog u Hrvatskoj. Također, primijećena je razlika u razini obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika/ica koji u Hrvatskoj imaju sveučilišni stupanj obrazovanja, dok u Njemačkoj pohađaju teorijsko-praktični petogodišnji program koji se nalazi izvan sustava visokog obrazovanja.

Predavanja i radionice u sindikatu Ver.di, petak, 10. svibnja

U petak, 10. svibnja, organizirana je cjelodnevna razmjena znanja i iskustava između SOMK-a i Ver.di-ja putem predavanja i moderiranih diskusija.

Kristin Ideler održala je predavanje u kojem je izložila presjek stanja u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Njemačkoj, odnosno u federalnoj državi Hessen te je predstavila strukturu, sindikalni rad te glavne sindikalne akcije Ver.di-ja u sektoru ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U državi Hessen u vrtićke programe uključeno je 3,6 milijuna djece, a zaposleno je 724 000 osoba od čega je 90% žena. Broj zaposlenih u sektoru raste za 5% svake godine. Premda je omjer odgojitelja i djece bolji nego u Hrvatskoj, veliki problem čine ugovori na pola radnog vremena kojih je 70% od svih ugovora o radu u sektoru. Trećina vrtića u Njemačkoj su u javnom vlasništvu, trećina u vlasništvu vjerskih organizacija, dok je trećina u vlasništvu neprofitnih organizacija. Vrtiće financiraju federalne države (15%), jedinice lokalne samouprave (80%) i roditelji (5%), međutim cijene vrtića za roditelje značajno se razlikuju. U javnim vrtićima postoji kolektivni ugovor te su sukladno tome i materijalna prava zaposlenika bolja od prava od onih u vjerskim i privatnim vrtićima u kojima ne postoje kolektivni ugovori. Plaće u javnim vrtićima rastu s godinama staža, ali su niže od prosječne plaće u državi Hessen.

Sindikat Ver.di osnovan je 2001. udruživanjem 5 različitih sindikata. Broji 2 milijuna članova u 13 različitih sektora, uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje te medije i kulturu. U državi Hessen u sektoru za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te socijalnu skrb Ver.di broji 9000 članova/ica. Glavne sindikalne aktivnosti usmjerene su na kolektivno pregovaranje, organizaciju sindikalnih akcija i štrajkova, besplatnu pravnu pomoć te organizaciju edukacija i seminara. 2015. godine, prije potpisivanja kolektivnog ugovora, Ver.di je zajedno s drugom sindikalnom centralom GEW organizirao nacionalni štrajk kojim se tražilo povećanje plaća u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Štrajk je uspješno završen nakon mjesec dana pri čemu su vrtići tokom čitavog perioda bili zatvoreni. Uspjehu štrajka posebno je pridonio štrajkaški fond, zajednička blagajna u koju uplaćuju svi članovi Ver-di-ja neovisno o sektoru iz kojeg dolaze, a koja se solidarno koristi za isplatu plaća radnicima/icama koji se nalaze u štrajku.

U drugom dijelu dana, Iva Ivšić, stručna suradnica u SOMK-u izložila je presjek stanja u sektoru u Hrvatskoj vezano za zakonodavstvo, financiranje, materijalna prava i regionalne razlike u vrtićima, a Božica Žilić, predsjednica SOMK-a održala je predavanje o uvjetima rada u vrtićima u Hrvatskoj te je predstavila strukturu, područje djelovanja i sindikalne aktivnosti SOMK-a.

Sastanak s Joachimom Legatisom, medijski sektor

U subotu, 11. svibnja članovi SOMK-a iz sektora medija sastali su se s Joachimom Legatisom, novinarom i članom glavnog odbora Ver-di-ja za sektor medija. Na sastanku su razmijenjena iskustva o stanju u medijima u Njemačkoj i Hrvatskoj te o mogućnostima za sindikalno djelovanje. Kao i u Hrvatskoj, i u Njemačkoj se medijski radnici/ce susreću sa sve većim trendom otkazivanja ugovora o radu, outsourcingom i smanjenjem radničkih i materijalnih prava. Nastavno na to, sindikati imaju veliki problem organiziranja medijskih radnika/ica koji nemaju ugovore na neodređeno i stalna i sigurna primanja. Kao odgovor na navedene probleme, Ver.di je za medijske radnike/ice bez stalnih ugovora o radu osmislio poseban sustav plaćanja sindikalnih članarina te osigurao posebne pogodnosti za svoje članove/ice. Članovi SOMK-a prenijeli su svoja iskustva u borbi protiv outsourcinga na Hrvatskoj radio televiziji.