U petak, 04. listopada 2019. godine, SOMK je organizirao jednodnevnu sindikalnu edukaciju u Rijeci. Edukacija se održala u Domu sindikata Franjo Belulović i sudjelovale sU sindikalne povjerenice iz dječjih vrtića u Rijeci, Viškovu, Opatiji i Čavlima, a došle su i povjerenice iz dječjih vrtića na Rabu, Krku i u Labinu. Polaznice su kroz tri bloka interaktivnih radionica/predavanja učile i raspravljale o ulozi sindikalne povjerenice, radnom pravu i kolektivnom pregovaranju te osnovama interne i eksterne komunikacije u sindikalnom radu. Edukacija je organizirana u sklopu projekta „Unapređenje kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta“ čiji je nositelj SOMK, a projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.