Kvantitativni dio istraživanja uvjeta rada u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, uključujući i terensku provedbu istraživanja u dječjim vrtićima diljem Hrvatske, uspješno je završen krajem srpnja. Dok pripremamo kvalitativnu dionicu istraživanja, odnosno provođenje intervjua sa zainteresiranim radnicima i radnicama vrtića, sazvali smo drugi sastanak Istraživačkog savjeta na kojem smo predstavnicama UNICEF-a, Ministarstva znanosti i obrazovanja te istaknutim znanstvenicima i znanstvenicama na području industrijske sociologije i socijalne pedagogije iznijeli izvještaj o provedbi istraživanja i odazivu koji smo uspjeli postići. Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku, uz odaziv vrtića na sudjelovanje od 78%. Također, u istraživanju je sudjelovalo više od 2 000 zaposlenih u vrtićima što čini vrlo respektabilnu brojku (čak 16% ukupne populacije zaposlenih).

Osim izvještaja, s Istraživačkim savjetom razgovarali smo o sljedećim koracima – analizama podataka koje nam predstoje, kao i konceptualizacije i provedbe intervjua. Sa željom da istraživanje bude čim korisnije većem broju dionika sustava te da rezultati mogu poslužiti za unaprjeđenje uvjeta rada, kao i smjernice za unaprjeđenje kvalitete čitavog sustava, zaključci i sugestije Istraživačkog savjeta bit će inkorporirani u daljnje korake u istraživanju.